Giới thiệu

Tôi là Mark – Tác giả, Diễn giả, Nhà huấn luyện & Nhà chiến lược cuộc sống

Là một trong những diễn thuyết truyền cảm hứng nổi tiếng nhất thế giới, Mark đã giúp đỡ nhiều người trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ qua cách trình bày đa dạng sôi nổi của mình. Là một diễn giả keynote cao cấp, Mark thu hút khán giả thuộc mọi lứa tuổi vào việc “tạo ra dấu ấn của riêng mình ” trên khắp thế giới.

Mark đã tìm thấy Keynote, một công ty truyền lửa hy vọng và trao quyền điều hành cho thế hệ những nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo. Mark hoàn toàn tận tâm với việc tạo động lực cho thế hệ tiếp theo trở thành những người đạt được thành tựu cao trong quá trình giới thiệu mọi người vươn tới thành công mỗi ngày.

“Những người mà đủ táo bạo để nghĩ là họ có thể thay đổi thế giới là những người sẽ hành động.”

Miễn phí lần tư vấn đầu tiên